තම ‌දේශපා දිවියේදී කිසිම අවස්ථාවක පුද්ගලිකත්වය ගාවා නොගත් බවත් අවස්ථා දෙකකදී පුද්ගලිකත්වය අමතක කර ජනපති අපේක්ෂකත්වය අත්හැරිය බවත් හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කරයි.

ඔහු ඊයේ නිකුත් කළ විශේෂ නිවේදනයක මේ බව දැක්වෙයි. එසේම පසුගිය කාලයේදී තමන් අභියෝගයන්ට හා සිත්වේදනාවන්ට මුහුණ දුන් බවත් අවලාද, අපහාස, බැනවෑදීම් ඉතා ඉවසීමෙන් හා ශීලාචාරව ඒවාට මුහුණ දුන් බවත් ඔහු සඳහන් කරයි.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com