විශ්‍රාමික ආබාධිත රණවිරුවන් කොළඹ කොටුවේ සිදු කළ උපවාසය අවසන් කර තිබෙනවා.

මසක් තුළ විසඳුම් දෙන බවට ජනපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් දුන් පොරොන්දුව මත අදාළ උපවාසය අවසන් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com