පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතිව තිබෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වය අවසන් කර ගැනීම සඳහා ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් සාර්ව පක්ෂික සමුළුවක් කැඳවා තිබේ. මෙම සමුළුව අද පස්වරු 5.00ට ජනපති ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය. මෙම සමුළුව සඳහා කතානායක කරු ජයසූරිය මහතාටත් ආරාධනා කර තිබේ.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com