නව රජයේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කැළණිය රජමහා විහාරස්ථානයේදී අද (09) දිවුරුම් දෙනවා.

එම අවස්ථාව සජීවිව මෙතැනින් නරඹන්න

අභිනව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා,එම ධුරයේ දිවුරුම් දීම වෙනුවෙන් ජනාධිපති අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කැලණිය රජ මහා විහාරස්ථානයේ දී පැවැත්වෙන උත්සවයේ සජීව විකාශයLive streaming of the swearing in ceremony of the new Prime Minister Mahinda Rajapaksa at the Kelaniya Raja Maha Viharaya under the patronage of His Excellency the President Gotabaya Rajapaksa

Posted by Mahinda Rajapaksa on Saturday, August 8, 2020
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com