මුලතිව්හි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට අයත් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය තුළ නිරෝධායනය වු නාවික හමුදා සාමාජිකයින් පිරිසක් නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය අවසන් කර එම මධ්‍යස්ථානයෙන් පිටත්ව ගොස් ඇත.

නාවික හමුදා සාමාජිකයින් 223 දෙනෙකු අද (27) උදෑසන එම මධ්‍යස්ථානයෙන් පිටත්ව ගිය බව වාර්තා වේ.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com