අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්වවිද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා  ඉදිරියේ අද (26) දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ දිවුරුම් දීමේ අවස්ථාව සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ ජනාධිපති ලේකම් පී.බි.ජයසුන්දර එක්ව සිටියා.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com